Jak probíhá den v DS

7:30 - 8:45   příchod dětí do Sokolíka, společné aktivity
8:45 - 9:15   ranní kruh, přivítání nového dne a společné pozdravení, zpívání
9:15 - 10:00   dopolední svačina
10:00 - 11:30   tvoření, putování přírodou, sportování
       
11:45 - 12:30   příprava na oběd, oběd
12:30 - 13:00   vyzvedávání dětí rodiči
13:00 - 14:30   společný odpočinek, vyprávění, čtení pohádek
14:30 - 15:00   odpolední svačina
15:00 - 17:00   volná hra dle počasí ve třídě, nebo na zahradě, vyzvedávání dětí rodiči