Jak probíhá den v DS

 7:30 -  8:45 příchod dětí do Sokolíka, společné aktivity
 8:45 -  9:15 ranní kruh, přivítání nového dne a společné pozdravení, zpívání
 9:15 - 10:00 dopolední svačina
10:00 - 11:30 tvoření, putování přírodou, sportování


11:45 - 12:30 příprava na oběd, oběd
12:30 - 13:00 vyzvedávání dětí rodiči
13:00 - 14:30 společný odpočinek, vyprávění, čtení pohádek
14:30 - 15:00 odpolední svačina
15:00 - 17:00 volná hra dle počasí ve třídě, nebo na zahradě, vyzvedávání dětí rodiči