Jak probíhá den v DS

7:30 - 8:45   příchod dětí do Sokolíka, společné aktivity
8:45 - 9:15   ranní kruh, přivítání nového dne a společné pozdravení, zpívání
9:15 - 10:00   dopolední svačina
10:00 - 11:30   tvoření, putování přírodou, sportování
       
11:45 - 12:30   příprava na oběd, oběd
12:30 - 13:00   vyzvedávání dětí rodiči
13:00 - 14:30   společný odpočinek, vyprávění, čtení pohádek
14:30 - 15:00   odpolední svačina
15:00 - 17:00   volná hra dle počasí ve třídě, nebo na zahradě, vyzvedávání dětí rodiči

 

 

Historie DS

 

V roce 2018 jsme začali fungovat v prostorách Sokolovny Řevnice. Se stoupajícím zájmem a počtem dětí, jsme byli nuceni začít hledat prostory, které budou vyhovovat vzrůstajícímu zájmu. Díky opravdovému zájmu a podpoře Církve československé husitské, jsme získali možnost provozovat DS v krásném prostředí. Věříme, že dům a celé místo doslova ožilo a rozkvetlo dětským smíchem a hrou.