Historie DS


V roce 2018 jsme začali fungovat v prostorách Sokolovny Řevnice. Se stoupajícím zájmem a počtem dětí, jsme byli nuceni začít hledat prostory, které budou vyhovovat vzrůstajícímu zájmu. Díky opravdovému zájmu a podpoře Církve československé husitské, jsme získali možnost provozovat DS v krásném prostředí. Věříme, že dům a celé místo doslova ožilo a rozkvetlo dětským smíchem a hrou.