Název projektu:                      Dětská skupina Sokolík Řevnice

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017214
Doba realizace projektu:      1. 6. 2021 až 30. 5. 2022
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_112 s názvem „Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Řevnice a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Řevnicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 8 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost

 

Název projektu:                       Dětská skupina Sokolík Řevnice 2
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014188
Doba realizace projektu:      1. 7. 2019 až 30. 4. 2022
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Řevnice a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Řevnicích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 8 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.